segmenti naslovna

Potpuno automatizirani biokemijski analizator raznovrsnih i naprednih značajki.

Tehničke značajke

 

Funkcije sustava:

 

Automatiziran, diskretan, nasumični pristup, STAT, urin i homogeni imuno testovi.

Protočnost: do 300 testova/sat

                   do 450 testova/sat uz ISE

Mjerno načelo: apsorbancijska fotometrija, turbidimetrija

Metodologija: end-point, fixed-time, kinetika, izborni ISE,

                       single/duble reagent chemistries,

                       monokromatski/bikromatski ,

                       linearna/nelinearna kalibracija

Programiranje:  Korisnički definirani profili i izračuni

                      

 

Rukovanje uzorcima:

 

Stalak za uzorke: 75 pozicija za primarne i sekundarne tube i čaše za uzorke

Volumen uzorka:     2~45 uL, koraci od 0,1 uL

Sonda za uzorak: detekcija razine tekućina, vertikalna i horizontalna zaštita od kolizije

Čišćenje sonde: unutarnje i vanjsko automatsko pranje

                         Carry-over < 0‚1 %

Automatsko razrjeđivanje uzorka: predrazrjeđivanje i postrazrjeđivanje u omjeru do 1:150

Spremnik za razrjeđivanje: kiveta

 

Rukovanje reagensima:

 

Stalak za reagense: 60 pozicija u rashladnom odjeljku (2~8 °C)

Volumen reagensa:   R1: 150~350 uL, koraci od 0,1 uL

                                   R2: 20~200 uL, koraci od 0,1 uL

Sonda za uzorak: detekcija razine tekućina, vertikalna i horizontalna zaštita od kolizije

Čišćenje sonde: unutarnje i vanjsko automatsko pranje

                         Carry-over < 0‚1 %

 

Sustav za miješanje: ugrađeni sustav za miješanje

Pranje kivete: postaja za pranje s prethodno zagrijanim detargentom i vodom

Radni uvjeti: potrošnja vode: 10 L/sat

                   težina: 200 kg