segmenti naslovna

Potpuno automatizirani biokemijski analizator izdržljive građe s naprednim softverom.

Tehničke značajke

 

Funkcije sustava:

 

Automatiziran, diskretan, nasumični pristup, STAT, urin i homogeni imuno testovi; STAT prioritet uzorka

Protočnost: do 400 testova/sat

                   do 560 testova/sat uz ISE

Mjerno načelo: apsorbancijska fotometrija, turbidimetrija

Metodologija: end-point, fixed-time, kinetika, izborni ISE,

                       single/duble/triple/quadruple reagent chemistries,

                       monokromatski/bikromatski

                  

Programiranje:  Korisnički definirani profili i izračuni

                      

 

Rukovanje uzorcima:

 

Stalak za uzorke: 90 pozicija za primarne i sekundarne tube i čaše za uzorke

Volumen uzorka:     1,5~45 uL, koraci od 0,1 uL

Sonda za uzorak: detekcija razine tekućina, detekcija začepljenja, zaštita od kolizije

Čišćenje sonde: unutarnje i vanjsko automatsko pranje

                         Carry-over < 0‚05 %

Automatsko razrjeđivanje uzorka: predrazrjeđivanje i postrazrjeđivanje u omjeru do 1:150

Spremnik za razrjeđivanje: kiveta

 

Rukovanje reagensima:

 

Stalak za reagense: 80 pozicija u rashladnom odjeljku (2~10 °C)

Volumen reagensa:   R1: 10~350 uL

Sonda za reagens: detekcija razine tekućina, zaštita od kolizije i provjera inventara

Čišćenje sonde: unutarnje i vanjsko automatsko pranje

                        

 

Sustav za miješanje: 2 neovisna uređaja za miješanje

Radni uvjeti: potrošnja vode: <20 L/sat

                     težina: 300 kg