segmenti naslovna

BIOKEMIJSKI ANALIZATOR BS-240

Klinički biokemijski analizator kompaktne veličine s unaprijeđenim sustavom za automatsko pranje.

Tehničke značajke

Funkcije sustava:

 

Automatiziran, diskretan, nasumični pristup, bench-top, STAT prioritet uzorka

 

Protočnost: do 200 testova/sat

                   do 400 testova/sat uz ISE

Mjerno načelo: apsorbancijska fotometrija, turbidimetrija, tehnologija ion-selektivne elektrode

Metodologija: end-point, fixed-time, kinetika, izborni ISE,

                       single/duble reagent chemistries,

                       monokromatski/bikromatski            

Otvoreni i zatvoreni sustavi su izborni.

                      

 

Rukovanje uzorcima/reagensima:

 

Stalak za reagense/uzorke: 80 pozicija za reagense i

                                           40 pozicija za uzorke u 24 sata hlađenom rashladnom odjeljku (2~12 °C)

Volumen reagensa: 10~250 uL, koraci od 0,5 uL

Volumen uzorka:    2~45 uL, koraci od 0,1 uL

Sonda za uzorak/reagens: detekcija razine tekućina, vertikalna zaštita od kolizije i  

                                         provjera inventara, prethodno zagrijavanje reagensa

Čišćenje sonde: unutarnje i vanjsko automatsko pranje

                         Carry-over < 0‚05 %

Automatsko razrjeđivanje uzorka: predrazrjeđivanje i postrazrjeđivanje

 

Sustav za miješanje: neovisna pločica za miješanje

Pranje kivete: postaja za pranje s prethodno zagrijanim detargentom i vodom

Radni uvjeti: potrošnja vode: <4 L/sat

                   težina: 79 kg