segmenti naslovna

Utorak, 10 Rujan 2019 12:04

ELGA Voda tip I

Written by

Voda tip I

 

Voda tip I se dobija iz prethodno pročišćene ili direktno iz vodovodne vode. Kvaliteta takve vode podrazumijeva:

Tip I

Tip I+

Otpornost

> 18 MΩ.cm

Otpornost

18.2 MΩ.cm

Provodljivost

> 0.056 µS/cm

Provodljivost

> 0.055 µS/cm

Brzina dotoka vode do 2 L/min

TOC <10 ppb ili bolje

Čestice < 0.2 µm

RNaze < 0.002 ng/mL s POU biofilterom

Dnaze < 20 pg/mL s POU biofilterom

ELGA sustavi koji zadovoljavaju navedenu kvalitetu:

PURELAB Chorus 1 Complete

PURELAB Flex 2, 3 i 4

PURELAB Chorus 1

Voda tip I koristi se za različitu primjenu:

Kvaliteta vode

Tip I ultračista voda

 

Uobičajena upotreba

Elektrokemija

Elektroforeza

GFAAS (Graphite Furnace atomska apsorpcijska spektrofotometrija)

HPLC

IC (ionska kromatografija)

ICPAES (Induktivno spregnuta plazma atomska emisijska spektrometrija)

ICPMS (Induktivno spregnuta plazma masena spektrometrija)

Stanične kulture sisavaca i bakterijske stanične kulture

Molekularna biologija

Kulture biljnog tkiva

Kvalitativne analize

Utorak, 10 Rujan 2019 11:59

ELGA Voda tip I

Written by

 

 

 

Voda tip I

 

Voda tip I se dobija iz prethodno pročišćene ili direktno iz vodovodne vode. Kvaliteta takve vode podrazumijeva:

Tip I

Tip I+

Otpornost

> 18 MΩ.cm

Otpornost

18.2 MΩ.cm

Provodljivost

> 0.056 µS/cm

Provodljivost

> 0.055 µS/cm

Brzina dotoka vode do 2 L/min

TOC <10 ppb ili bolje

Čestice < 0.2 µm

RNaze < 0.002 ng/mL s POU biofilterom

Dnaze < 20 pg/mL s POU biofilterom

ELGA sustavi koji zadovoljavaju navedenu kvalitetu:

PURELAB Chorus 1 Complete

PURELAB Flex 2, 3 i 4

PURELAB Chorus 1

Voda tip I koristi se za različitu primjenu:

Kvaliteta vode

Tip I ultračista voda

 

Uobičajena upotreba

Elektrokemija

Elektroforeza

GFAAS (Graphite Furnace atomska apsorpcijska spektrofotometrija)

HPLC

IC (ionska kromatografija)

ICPAES (Induktivno spregnuta plazma atomska emisijska spektrometrija)

ICPMS (Induktivno spregnuta plazma masena spektrometrija)

Stanične kulture sisavaca i bakterijske stanične kulture

Molekularna biologija

Kulture biljnog tkiva

Kvalitativne analize

Stranica 1 od 14