segmenti naslovna

BIO-RAD CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System

 

CFX384™ optički reakcijski modul pretvara C1000 Touch™ Thermal Cycler šasiju u snažni i precizni CFX384 Touch Real-Time PCR detekcijski sustav. Ovaj sustav omogućava visoko procesivni real-time PCR u formatu sa 384 jažica. Ovaj pet kanalni sustav kombinira naprednu optičku tehnologiju sa preciznom kontrolom temperature kako bi pružio osjetljivu i pouzdanu detekciju do 4 mete u jednoj reakciji. Na integriranom LCD touch ekranu možete na intuitivan i brz način postaviti i pokrenuti protokole a u realnom vremenu možete na njemu pratiti tijek real-time PCR reakcije.

 

Ključne karakteristike i prednosti sustava:

 -     Brzo postavljanje sustava – jednostavna instalacija i tvornički kalibrirana optika koju ne treba naknadno kalibrirati.

 -      Smanjuje potrošnju uzoraka i reagenasa – precizni i pouzdani rezultati uz volumen uzorka čak od 3 µl

 -      Optimizacija reakcije u jednoj vožnji – opcija toplinskog gradijenta te multipleksiranje uz 4 mete

 -      Brza analiza podataka – vizualizacija svih podataka jedne vožnje odjednom i izvoz onih podataka koje želite u formatu kojem želite

 -      Napredni alati za analizu podataka- normalizacija genske ekspresije uz CFX Manager™ Software

 -      Složite sustav tako da odgovara vašim potrebama – mogućnost korištenja bez računala, upravljanje sa 4 sustava odjednom sa jednog  računala ili integracija sa CFX Autamatizacijskim sustavom II za što veću procesivnost 

  -      Laka integracija sa bilo kojim sustavom za laboratorijsko-informacijsko upravljanje (LIMS)

 -      Uklopite CFX384 Touch sustav u standarde dobre laboratorijske prakse - koristite CFX Manager™ Software, Security Edition za  prikupljanje i analizu podataka kako biste se usuglasili sa  U.S. FDA 21 CFR Part 11 regulativama.

 

Više o CFX384 Touch™ Real-Time PCR Detection System