segmenti naslovna

Protočna citometrija

Protočna citometrija je tehnologija bazirana na laseru koja se koristi za sortiranje i analizu stanica. Bio-Rad nudi visoko-osjetljiv S3e™ stanični sorter uz reagensima koji su lagani za korištenje i potrošnim materijalom potrebnim za uspješno provođenje eksperimenata protočne citometrije.