segmenti naslovna

XRF analizator Delta

 

Olympus je specijaliziran za proizvodnju prijenosnih geokemijskih analizatora za globalnu rudarstvu industriju i istraživanje kamena. Delta Olympus analizatori su prilagođeni svakoj potrebi i situaciji u tim industrijama.

Iskustvo pokazuje da je uspješna implementacija bilo koje XRF tehnologije značajna za:

1.   Inicijalnu orijentacijsku anketu

2.   Vrijeme testiranja

3.   Reprezentativnost, homogenost i pripremu uzoraka

4.   Kalibraciju personaliziranih iskopa / mjesta koje sadrži uzorke

5.   Robustan i pouzdan program kako bi se osigurala kontrola koja sadrži test "blank" materijal, certificirani referentni materijal i izvršenje i potvrdu putem laboratorijskih testova.

 

Analizator u nekoliko sekundi identificira elemente kao što su:

•  osnovni metali Cu, Pb, Zn, Ag, Mo

•   Zlato, uključujući indikatore žila zlata,

•   uran +/- rijetki elementi

•   nikal sulfidni depoziti i Lateriti

•   željezo i Boksit

•   rijetki elementi (REEs), kao što su La, Ce, PR, ND i

•   indikatori Ree žila, uključujući i Y, Th i Nb

•   fosfati

•   Epi-termalni depoziti Sn, W, Mo, Bi, Sb

•   pijesak s mineralima - Ti, Zr

•   ugljen, nafta i plin - analizator može utvrditi osnovne elemente.

 

Aparat ima mogućnost GPS mapiranja na površini, te niz drugih naprava za rad na terenu, kao što su prijenosni stol za pričvršćivanje aparata, sigurnosni pojas za uređaj, XRF-GPS-GIS, koji omogućuje vezu između uređaja XRF i GIS za brza i učinkovita postizanje rješenja na terenu, itd.

XRF analizator Olympus Delta postoji u tri varijante: Delta Premium, Standard Delta, Delta Classic.

 

 

Više o XRF analizator Delta