segmenti naslovna

CMT - Central Milk Testing

Foss je u zadnjih 40 godina radio kako bi razvio određena analitička rješenja u laboratorijima za centralno testiranje mlijeka.

Neke od ključnih točaka:

-razvoj brze metode za određivanje broja individualnih bakterija koristeći BactoScan

-automatizirano brojanje somatskih stanica koristeći Fossomatic

-FTIR (Fourier Transform InfraRed) tehnologija za analize mlijeka

-rutinske analize uree, brzi screening masnih kiselina, RFID prepoznavanje uzoraka, rutinske analize kazeina

-do 600 uzoraka na sat, screening za nečistoće, screening za ketozu, utvrđivanje točke ledišta(Milkoscan)

-umrežavanje instumenata za online podršku

-parametri: masti , proteini, kazein, laktoza,suha tvar, urea, limunska kiselina, slobodne masne kiseline, profil masnih kiselina (15 kiselina), točka ledišta, ph, screening za ketozu, abnormalni spektar, somatske stanice, indvidualni broj bakterija

 

Više o CMT - Central Milk testing