produkti naslovna

Proizvodi

Mikroskop BA-210

Mikroskopi BA serije su dizajnirani za laboratorijske i medicinske svrhe. Ova serija vam omogućava dodavanje raznih filtera, fluorescencija. Svi BA serije mikroskopi imaju mogućnost treće cijevi, može biti montirana digitalna kamera MOTIC za skeniranje dijapozitiva, arhiviranje slika i naknadna obrada slika na računalu.

Model 210 serija BA je osnova za profesionalne i istraživačke svrhe. BA 210 premašuje standarde kvalitete u svojoj klasi s poboljšanim optičkim i mehaničkih svojstvima.

Dizajniran je za potrebe stručnog rada u biologiji i medicini, sa razumijevanjem potreba korisnika u svakodnevnom rutinskom radu u laboratoriju ili za obrazovanje studenata.

 

 

Pregled

- N-WF 10x / 18 mm

- N-WF 10x / 20 mm

- N-WF 12.5x / 16 mm

- N-WF 15x / 3,13 mm

 

Više o BA-210