produkti naslovna

Knifetec™ 1095

Je namijenjen za pripremu za analizu punomasnih uzoraka, uzoraka visoke vlažnosti i vlaknastih uzoraka. Uljarice, pripremljena hrana, proizvodi od mesa, voće, povrće, žitarice, sjemenke i uzorci hrane su primjeri pogodni za rad na ovom mlinu. Rotor visoke brzine i timer omogućavaju reproduktivnu pripremu uzorka vremenom. Običajno vrijeme pripreme uzorka je od 2 do 10 sekundi. Sigurnosni prekidač koji se nalazi na poklopcu sprječava slučajan rad mlina kada poklopac nije na mjestu, kad je sklonjen sa mlina.
Knifetec™ posjeduje opciju hlađenja komore, sa tim postoji mogućnost povezivanja mlina na hladnu vodu ili na drugi laboratorijski uređaj za hlađenje. Uzorci koji posjeduju visok nivo masti imaju tendenciju da se lijepe po zidovima komore. Hlađenje ovaj proces sprječava i na taj način je spriječena homogenizacija. Celulozni uzorci mogu generirati toplotu prilikom mljevenja. Koristeći opciju hlađenja pređu se oba problema, osigura se zadovoljavajući pripremljeni uzorak. Poklopac koji se u potpunosti skida i nož (rotor) koji se također skida omogućava lako čišćenje između uzoraka. Tako uštedimo značajnu količinu vremena u odnosu na druge tehnike. Integrirani sistem naginjanja pojednostavljuje pražnjenje i čišćenje. Dizajn 1095 osigurava brzu, reproduktivnu i sigurnu pripremu.


Integriran sistem naginjanja, poklopac i nož (rotor) se može skinuti radi lakšeg čišćenja


Opcija hlađenja posude smanjuje lijepljenjeuzorka po zidu posude gdje se vrši mljevenje


Ne stvara toplotu, što ga čini pogodnim za uzorke kojima se određuje vlaga

 

Više o Foss mlinovima za pripremu uzoraka

 

Published in Priprema vzorka

Cemotec™ 190

Je specijalno dizajniran za mljevenje uzoraka žitarica i sjemenih uzoraka bez gubitka vlage. Ovo odličan mlin za pripremu svih vrsta uzoraka gdje su zahtjevi u vezi finoće i uniformnosti veličine čestica umjereni. Cemotec™ radi po provjerenom sistemu mljevenja uzoraka između dva diska, gdje je jedan stacionaran, a drugi se okreće. Kad uzorak pada na stacionaran disk, drugi rotacionim disk lomi uzorak između obadva diskova. Rastojanje između diskova se lako podešava preko označenog šarafa za kontrolu finoće mljevenog uzorka. Cemotec™ radi tiho i efikasno i na relativno malim brzinama. Količina mljevenja je oko 3 grama po sekundi. Mala brzina je uslov za nizak nivo buke, a prašina se skuplja između izlaza i posude za skupljanje uzorka.


Prednosti:
Nema gubitka vlage
Zvanično odobren od strane Švedskog nacionalnog odbora poljoprivrede za pripremu uzoraka prije analiza mjerenja vlage
Nema potrebe za većim održavanjem

 

Više o Foss mlinovima za pripremu uzoraka

 

Published in Priprema vzorka

Cyclotec™ 193

Je namijenjen za brzu uniformnu mljevenje različitih tipova hrane, žitarica, lišća, itd. Isto tako za mljevenje kemikalija, farmaceutskih i sličnih proizvoda. Učinak mljevenja uzorka je potpun. Zbog svog jedinstvenog dizajna, Cyclotec™ melje uzorke velikom brzinom, tako što uzorak pada unutra brusnih površina a nakon toga uzorak prolazi kroz fina sita. Velika količina zraka, osigurava,  samo-čišćenje i minimalan porast temperature pri radu. Cijeli uzorak može biti samljeven s minimalnom količinom kontaminacije. Termalna degradacija je minimalizirana kako bi se dobili precizniji rezultati analize. Cyclotec™ nudi brzu i odličnu pripremu uzoraka za razne analitičke tehnike, npr. Kjeldahl, IC Refrakcije, direktne destilacije, za analizu sirove celuloze i ekstrakcije.

Nema termičke degradacije uzorka

Čestice uniformne veličine


Jednostavno rukovanje  sa uzorcima


Visoki stepen sigurnosti rukovanja


Nije potrebno neko veće održavanje


Preporučen od strane Kanadske komisije za žitarice za NIR analize


Odobren od strane AOAC pri NIR analizama (4.2.1016. Ed.)

 

Više o Foss mlinovima za pripremu uzoraka

 

Published in Priprema vzorka

Foodscan PRO je dizajniran za analizu mesa i mesnih proizvoda u samoj proizvodnji , jer je u cijelosti izrađen od nehrđajućeg čelika i propisno zapečaćen ( IP67 ) . Uređaj ima ugrađeni PC i touch ekran , što je neophodno za proizvodne linije.

 

 

Proizvođači mesa diljem svijeta su otkrili da je FoodScan učinkovit, ali i jednostavan alat za analizu mesa - od sirovog mesa do mesnih proizvoda . Foodscan daje brze i točne rezultate o ključnim parametrima , kao što su masti , vlage, bjelančevina , kolagena i soli za manje od jedne minute.

 

 

Foodscan koristi zadane globalne kalibracije ( ANN ) , koje omogućuju analizu uzoraka , bez dodatnih razvijanja kalibracije.

Za određene uzorke koji sadrže puno začina , vode ili bjelančevina biljnog podrijetla , potrebno je razviti kalibracije , ali s obzirom na softver koji je sastavni dio aparata , to je vrlo jednostavno.

 

 

Za analizu mesa reagensi nisu potrebni , budući da uređaj radi na principu NIR ( Near Infra Red ) tehnologije u području između 850 i 1050 nm . Uzorak ( 180 g ) mora biti ispravno homogeniziran.

Rezultati se mogu izvesti u LIMS.

 

U usporedbi s tradicionalnim kemijskim metodama troškovi održavanja aparata su niski. 

 

 

Više o FoodScan PRO

 

 

 

Foodscan LAB se upotrebljava u laboratorijima, za rad je potrebno računalo.

 

Svjetski proizvođači mesa su ustanovili, da je aparat FoodScan učinkovito, a istodobno jednostavno oruđe za analizu mesa - od sirovog mesa do mesnih proizvoda. Foodscan osigurava brze i točne rezultate ključnih parametara, kao što su mast, vlaga, proteini, kolagen i sol unutar jedne minute.

 

Foodscan upotrebljava set globalnih kalibracija (ANN), koje omogućavaju analizu uzoraka bez dodatnog razvijanja kalibracija.Za posebne uzorke koji sadrže puno začina, vode ili bjelančevina biljnog podrijetla, potrebno je razviti kalibracije, ali s obzirom na softver koji je sastavni dio aparata, to je vrlo jednostavno.

 

 

Za analizu mesa reagensi nisu potrebni, budući da uređaj radi na principu NIR (Near Infra Red) tehnologije u području između 850 i 1050 nm. Uzorak (do 180 g) mora biti ispravno homogeniziran.


Rezultati se mogu izvesti u LIMS.

 

 U usporedbi s tradicionalnim kemijskim metodama troškovi održavanja aparata su niski.

 

 

Više o FoodScan LAB

 

 

Procesna analiza mesa

 

Predkalibracije za svinjetinu, teletinu i piletinu omogućavaju upotrebu MeatMastera za širok spektear aplikacija s malim utjecajem na lokalnu sredinu.

 

- Mjerenje količine masti s točnošću od 1%

- Optimiziranje korištenja sirovina u proizvodnji trajnog mesa automatskim doziranjem (10-17 tona / sat)

- Smanjenje opterećenja laboratorija

- Otkrivanje metala i kosti štiti od kontaminacije ili oštećenja druge opreme u nastavku procesa

- Analiza svježeg, smrznutog ili pakiranog mesa

 

 

Analiza je provedena u zatvorenom prostoru, koji omogućuje MeatMasteru da djeluje u skladu s najstrožim međunarodnim sigurnosnim standardima.

 

 

Više o MeatMaster

 

 

Četvrtak, 14 Veljača 2013 15:02

XDS Process Analytics Direct Light (FOSS)

Procesna analiza masti u mesu i mesnim proizvodima.

 

XDS Direct Light je namijenjen kontinuiranoj procesnoj kontroli sadržaja masti u mesu i mesnim masama. Analiza se vrši svakih 15-20 sekundi.

 

 

 

 

XDS Direct Light kao brza i čista analitička metoda omogućuje:

- Povećana dosljednost proizvoda

- Optimalno korištenje sirovina

- Zadovoljstvo kupca

 

- Opći porast kvalitete proizvoda

 

 

Moguća je nadogradnje kalibracija za mjerenje vlage i proteina.

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Automatska destilaciona jedinica Kjeltec™ 8200 pruža jednostavno i pouzdano rješenje za sigurne destilacije. Točne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom mješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razrijeđenjem uzoraka prije destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu da se rukuje s vrućim reagensima nakon destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena prije uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimiziranih aplikacija. Kjeltec™ 8200 pruža mogućnost nadogradnje sistema do Kjeltec™ 8400 destilatora u skladu s rastom Vašeg posla. Također postoji mogućnost dodatka autosemplera s 20 ili 60 mjesta čime se dobija potpuno neovisan automatski rad neovisan od operatora.

 

Karakteristike i prednosti: 

 

• Potpuno automatski programirana destilacija uključujući razrijeđenje uzoraka, alkalni i prijemni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, osiguravaju jednostavnost upotrebe

• Promjenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primjene rada različitih isparljivih jedinica

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Temperaturna kontrola destilata radi doobijanja točnih rezultata

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

• Mogućnost modularnog proširenja na alalizator i autosempler

 

 

Više o Kjeltec 8200

 

 

 

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda.

Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Analizator Kjeltec™ 8400 i 8420 ili 8460 sempleri su rješenja posljednje generacije automatizacije Kjeldahl analize u laboratoriju i nezavisni su od protoka uzorka.  Princip dobre laboratorijske prakse (GLP) je podržan od registracije uzorka i testa performansi do kompletne dokumentacije o svim događajima u toku analize do vage, printera ili konekcije s LIMS sistemom. Točne i kvalitetne pumpe, kao i veoma precizna bireta, daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Automatski se kontrolira hlađenje sistema vodom i temperaturni senzor zaustavlja jedinicu ukoliko je destilat suviše vruć. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, kontrolira nivo reagensa, ima senzor za nivo vode i posjeduje senzore za nivo i nadpritisak za promjenjivi izlaz generatora pare.  Na taj način je osigurana sigurnost rada korisnika opreme. Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom miješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razrijeđenjem uzoraka prije destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu rukovanja s vrućim reagensima nakon destilacije. Sempler sistemi uzimaju kolbu direktno iz uređaja za digestiju (razaranje) i na taj način limitiraju rad korisnika opreme i sprječavaju greške kod prijenosa. 

 

Karakteristike i prednosti: 

 

• Potpuno automatski programirana destilacija uključujući razrijeđenje uzoraka, destilaciju, titraciju, preračun i izvještaj

• Opcijski autosempler s 20 ili 60 mjesta koji osigurava potpuno samostalan rad bez operatera

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Ugrađen sigurnosni sistemi za zaštitu korisnika

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnunu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Temperaturna kontrola destilata radi dobijanja točnih rezultata

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

• Promenjiva bireta za laku izmenju titranta

• Eternet konekcija eliminira probleme u komunikaciji s vagom i printerom

• Kompletna kontrola preko računala svih izveštaja omogućena preko opcijskog programa za skladištenje podataka

 

 

Više o Kjeltec 8400

 

 

AUTOMATIZIRANI SISTEM ZA ODREĐIVANJE MASTI U SKLADU SA STANDARDNOM METODOM

 

Soxtec 2050 je potpuno automatizirani sistem. Za brze i pouzdane analize topljivih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizirane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu s priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36) . Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rješenje koje daje rezultate u skladu s propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prijenosa uzorka s minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost zadržavanja masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji spriječava pogrešne rezultate.

 

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  topljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka prije GC, HPLC analiza. U usporedbi s konvencionalnim Sokhlet postupkom vrijeme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja otapala je znatno niža. Dobijeni rezultati se mogu usporediti, kako u pogledu točnosti, tako i ponavljanja. SoxtecTM2050 i SoxtecTM2055 koristi patentiranu tehniku za izdvajanje u 4 koraka : fermentacija, pranje, oporavak otapala, i u posljednjem koraku , da se analizirani materijal podigne iznad grijane ploče, što sprječava oksidaciju masti.

 

Ovi sistemi također pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcijske jedinice koja se instalira, grijana ploča, je zaštićena od mogućnosti zapaljenja. S dual temperaturnim senzorima temperatura grijane ploče ne može preći zadanu temperaturu i ne može doći do zapaljenja otapala.

 

 

Više o Soxtec 2050