produkti naslovna

Petak, 07 Prosinac 2012 09:30

FIAstar 5000 System (FOSS)

SISTEM ZA PROTOČNU INJEKCIJSKU ANALIZU NITRATA (NO2-N) I NITRITA (NO3-N) U MESNIM PROIZVODIMA I FOSFORA (P) U MESU I MESNIM PROIZVODIMA

 

Automatizirana klasična kolorimetrijska kemijska analiza navedenih parametara prema referentnim standardnim metodama ISO 2918 i ISO 3091.

 

Moguća analiza jedan ili više parametara , redom promjenom reakcijskog navoja, koji su napravljeni za svaki parametar . Zamjena reakcijskog navoja je izuzetno brza i jednostavna, samo pokretanje stroja traje manje od 10 minuta .

 

Također je moguće nadograditi sustav s više modula za paralelnu analizu do tri parametra odjednom. Rezultat je poznat u manje od 60 sekundi , što pruža ekonomičniju automatizaciju već u malom nizu uzoraka. Priprema uzorka je ista kao s konvencionalnom analizom .

 

Osnovni sistem je peristaltička pumpa za dodavanje reagensa i uzorka s ugrađenim detektorom s dvije valne duljine i za svaki od parametara reakcije posebno dizajniranim navojem. Sastavni dio sustava je termostat , u onoj mjeri u kojojm etoda analize zahtijeva grijanje . To je moguće nadograditi autosamplerom .

 

 

AUTOMATIZIRANI SISTEM ZA ODREĐIVANJE MASTI U SKLADU SA STANDARDNOM METODOM

 

Za brze i pouzdane analize otapajućih supstanci, naročito masnih, Foss je razvio automatizirane sisteme, koji su dizajnirani da omoguće određivanje masti u skladu s priznatim standardnim metodama (AOAC 991.36).

 

 

Za određivanje ukupnih masti potrebna je hidroliza uzorka. Ovaj korak se vrši pomoću SoxcapTM 2047 jedinice. To je jednostavno rješenje koje daje rezultate u skladu s propisanim procedurama. Hidroliza, filtracija i pranje uzorka vrši se bez prijenosa uzorka s minimalnim ručnim radom. Tehnika se zasniva na SoxCap fillterima, koji su u postupku zaštite patenata i imaju sposobnost da zadrže masti tokom hidrolize dok se oslobađaju tokom procesa ekstrakcije. Hidroliza i ekstrakcija se odvijaju u istom filteru , koji spriječava pogrešne rezultate.

 

Obim određivanja je sirova i ukupna mast u hrani i hrani za životinje, utvrđivanje  topljivih materija u zemljištu (np. PCB, PAH ... ) i priprema uzoraka prije GC, HPLC analiza. U usporedbi s konvencionalnim Sokhlet postupkom vrijeme analize je i do pet puta kraće, a potrošnja otapala je znatno niža. Dobiveni rezultati se mogu usporediti, kako u pogledu točnosti, tako i ponavljanja. SoxtecTM2050 i SoxtecTM2055 koristi patentiranu tehniku za izdvajanje u 4 koraka : fermentacija, pranje, oporavak otapala, i u posljednjem koraku , da se analizirani materijal podigne iznad grijane ploče, što spriječava oksidaciju masti.

 

Ovi sistemi također pružaju sigurnost. Jedina električna komponenta ekstrakcijske jedinice koja se instalira, grijana ploča, je zaštićena od mogućnosti paljenja. S dual temperaturnim senzorima temperatura grijane ploče ne može preći zadanu temperaturu i ne može doći do zapaljenja otapala.

 

 

Više o Soxtec-Soxcap

 

 

HOMOGENIZATORI, MJEŠALICE I KUHAČI ZA PRIPREMU PAŠTETA, NAMAZA I GOTOVIH JELA

 

Stephan je jedan od najvećih proizvođača aparata i opreme za proizvodnju i preradu prehrambenih proizvoda . Procesne linije, strojevi i oprema za proizvodnju i preradu hrane na visokoj tehnološkoj i tehničkoj razini, temelj su za uspjeh. Tvrtka je osnovana 1953 , a od 1999 je također dio Sympak Grupe .

 

Aparati su dizajnirani za pripremu mesa po težini , paštete i ostalih namaza , pripremu gotovih mesnih i posna jela.

 

Korisnici su manji i veći proizvodni pogoni u prehrambenoj industriji te u farmaceutskoj industriji .

 

Uređaji su proizvedeni u skladu s osnovnim pravilom koje se odnosi na proizvodnju i kontrolu kvalitete, GMP ( " Dobra proizvođačka praksa " ) , koji je sada temeljni zahtjev svakog laboratorija i proizvodnje.

 

Microcut

Priprema paštete , mesne emulzije , marinade i umaka

Procesi za rezanje , za raspršivanje , emulgatori i homogenizatori

 

Univerzalni strojevi ( UM )

Procesi mljevenja , miješanja , emulgairanja , izravna i neizravna grijanja , hlađenja i usisavanje

Volumen : 5 , 12 , 18 , 40 , 70 , 80 , 170 L

 

Combicut

- Priprema paštete , mesnih proizvoda , namaza

- Procesi mljevenja , miješanja , emulgairanja , izravna i neizravna grijanja , hlađenja i usisavanje

Volumen: 100 - 580 litara

 

Cook - it

Priprema gotovih jela ili variva , umaka ... volumen: 100 - 580 litara

 

 

Više o Universal Machines

 

 

Četvrtak, 06 Prosinac 2012 14:47

XDS Process Analytics Direct Light (FOSS)

Procesna analiza masti u mesu i mesnim proizvodima.

 

XDS Direct Light je namijenjen kontinuiranoj procesnoj kontroli sadržaja masti u mesu i mesnim masama. Analiza se vrši svakih 15-20 sekundi.

 

 

 

 

XDS Direct Light kao brza i čista analitička metoda omogućuje:

- Povećana dosljednost proizvoda

- Optimalno korištenje sirovina

- Zadovoljstvo kupca

- Opći porast kvalitete proizvoda

 

Moguća je nadogradnje kalibracija za mjerenje vlage i proteina.

 

 

Procesna analiza mesa

 

Predkalibracije za svinjetinu, teletinu i piletinu omogućavaju upotrebu MeatMastera za širok spektear aplikacija s malim utjecajem na lokalnu sredinu.

 

- Mjerenje količine masti s točnošću od 1%

- Optimiziranje korištenja sirovina u proizvodnji trajnog mesa automatskim doziranjem (10-17 tona / sat)

- Smanjenje opterećenja laboratorija

- Otkrivanje metala i kosti štiti od kontaminacije ili oštećenja druge opreme u nastavku procesa

- Analiza svježeg, smrznutog ili pakiranog mesa

 

Analiza je provedena u zatvorenom prostoru, koji omogućuje MeatMasteru da djeluje u skladu s najstrožim međunarodnim sigurnosnim standardima.

 

 

Više o MeatMaster

 

 

Foodscan LAB se upotrebljava u laboratorijima, za rad je potrebno računalo.

 

Svjetski proizvođači mesa su ustanovili, da je aparat FoodScan učinkovito, a istodobno jednostavno oruđe za analizu mesa - od sirovog mesa do mesnih proizvoda. Foodscan osigurava brze i točne rezultate ključnih parametara, kao što su mast, vlaga, proteini, kolagen i sol unutar jedne minute.

 

Foodscan upotrebljava set globalnih kalibracija (ANN), koje omogućavaju analizu uzoraka bez dodatnog razvijanja kalibracija.Za posebne uzorke koji sadrže puno začina, vode ili bjelančevina biljnog podrijetla, potrebno je razviti kalibracije, ali s obzirom na softver koji je sastavni dio aparata, to je vrlo jednostavno.

 

Za analizu mesa reagensi nisu potrebni, budući da uređaj radi na principu NIR (Near Infra Red) tehnologije u području između 850 i 1050 nm. Uzorak (do 180 g) mora biti ispravno homogeniziran.


Rezultati se mogu izvesti u LIMS.

 

U usporedbi s tradicionalnim kemijskim metodama troškovi održavanja aparata su niski.

 

 

Više o FoodScan LAB

 

 

Foodscan PRO je dizajniran za analizu mesa i mesnih proizvoda u samoj proizvodnji , jer je u cijelosti izrađen od nehrđajućeg čelika i propisno zapečaćen ( IP67 ) . Uređaj ima ugrađeni PC i touch ekran , što je neophodno za proizvodne linije.

 

 

Proizvođači mesa diljem svijeta su otkrili da je FoodScan učinkovit, ali i jednostavan alat za analizu mesa - od sirovog mesa do mesnih proizvoda . Foodscan daje brze i točne rezultate o ključnim parametrima , kao što su masti , vlage, bjelančevina , kolagena i soli za manje od jedne minute.

 

 

Foodscan koristi zadane globalne kalibracije ( ANN ) , koje omogućuju analizu uzoraka , bez dodatnih razvijanja kalibracije.

Za određene uzorke koji sadrže puno začina , vode ili bjelančevina biljnog podrijetla , potrebno je razviti kalibracije , ali s obzirom na softver koji je sastavni dio aparata , to je vrlo jednostavno.

 

 

Za analizu mesa reagensi nisu potrebni , budući da uređaj radi na principu NIR ( Near Infra Red ) tehnologije u području između 850 i 1050 nm . Uzorak ( 180 g ) mora biti ispravno homogeniziran.

Rezultati se mogu izvesti u LIMS.

 

U usporedbi s tradicionalnim kemijskim metodama troškovi održavanja aparata su niski. 

 

 

Više o FoodScan PRO

 

 

Stranica 6 od 6