produkti naslovna

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.


FiberCapTM 221/223 Sistem omogućava analizu velikog broja uzoraka s niskim materijalnim troškovima. Rezultati dobiveni korištenjem ovog sistema su u skladu sa gore navedenim metodama.

Više o FiberCap 221/223

 

 

Published in Fibertec

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu sa priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.


Fibertec E ™ omogućava brzi i efikasan način za utvrđivanje prehrambenih vlakna u skladu sa priznatim enzimskim metodama odobrenim od strane AOAC , AACC , NMKL i ASP.

 

Više o Fibertec E

 

Published in Fibertec

U Foss-u je razvijeno nekoliko različitih sistema kako bi se omogućilo određivanje vlakana u skladu s priznatim standardnim metodama. Glavne aplikacije su određivanje sirove celuloze, deterdžent vlakana i dijetetskih vlakana prema ISO, EC i AOAC standardnim metodama.

 

Sistem Fibertec ™ 2010 (poluautomatski) i Fibertec ™ M6 (manualni) koriste se za analizu vlakana u skladu s Weende i van Soest standardnim metodama. Pojedinačna ili sekvencijalna ekstrakcija obuhvaća kuhanje, pranje i filtraciju i sprovodi se pod kontroliranim i ponovljivim uvjetima.

 

Više o Fibertec 2010

 

 

Published in Fibertec

Homogenizatori 2094 i 2096

Su dizajnirani za kvašenje i homogenizaciju uzoraka koji posjeduju različite visoke vrednoti vlage, vrlo masnih uzoraka i celuloznih uzoraka. Primjeri aplikacija uključuju: smanjenje veličine stočne hrane i suhe hrane i kemijskih proizvoda; homogenizacija mesa, ribe, voća, povrća, pripremljenih namjernica (kao što su pica, pite od mesa i smrznutih porcija) kemijskih i farmaceutskih ujedinjenja. Homogenizator može da homogenizira i smrznutu hranu, u kratkom vremenskom periodu, i na taj način dobiva precizne analize nestabilnih sastojaka kao što su vitamini. Ponovljivi stepen homogenizacije se postiže miješanjem koje se pravi ugaonim noževima. Homogenizacija se ostvaruje kroz visoku brzinu u kombinaciji sa akcijom snažnog sječenja. Ugaoni nož prouzrokuje vertikalni protok i olakšavaju brzu i temeljnu homogenizaciju. Kompletna homogenizacija se postiže od 20 do 60 sekundi. Magnetni poklopac, sprečava rad 2094 i 2096 i on je ustvari prekidač koji dozvoljava rad mlinu tek kad je zaključan. 2094 i 2096 Homogenizatori,  se isporučuju sa višenamjenskim sječivom u vidu mikro-zuba. Dodatno, kod oba homogenizatora postoji mogućnost da se nabave činije od Ekstra nehrđajućeg čelika i glatki noževi.  Kod 2096 dostupan je u nabavci i zapečeni nož. 

Brzo kvašenje i homogenizacija različitih uzorakaPublished in Priprema vzorka

Homogenizatori 2094 i 2096

Su dizajnirani za kvašenje i homogenizaciju uzoraka koji posjeduju različite visoke vrednoti vlage, vrlo masnih uzoraka i celuloznih uzoraka. Primjeri aplikacija uključuju: smanjenje veličine stočne hrane i suhe hrane i kemijskih proizvoda; homogenizacija mesa, ribe, voća, povrća, pripremljenih namjernica (kao što su pica, pite od mesa i smrznutih porcija) kemijskih i farmaceutskih ujedinjenja. Homogenizator može da homogenizira i smrznutu hranu, u kratkom vremenskom periodu, i na taj način dobiva precizne analize nestabilnih sastojaka kao što su vitamini. Ponovljivi stepen homogenizacije se postiže miješanjem koje se pravi ugaonim noževima. Homogenizacija se ostvaruje kroz visoku brzinu u kombinaciji sa akcijom snažnog sječenja. Ugaoni nož prouzrokuje vertikalni protok i olakšavaju brzu i temeljnu homogenizaciju. Kompletna homogenizacija se postiže od 20 do 60 sekundi. Magnetni poklopac, sprečava rad 2094 i 2096 i on je ustvari prekidač koji dozvoljava rad mlinu tek kad je zaključan. 2094 i 2096 Homogenizatori,  se isporučuju sa višenamjenskim sječivom u vidu mikro-zuba. Dodatno, kod oba homogenizatora postoji mogućnost da se nabave činije od Ekstra nehrđajućeg čelika i glatki noževi.  Kod 2096 dostupan je u nabavci i zapečeni nož.

Published in Priprema vzorka

Knifetec™ 1095

Je namijenjen za pripremu za analizu punomasnih uzoraka, uzoraka visoke vlažnosti i vlaknastih uzoraka. Uljarice, pripremljena hrana, proizvodi od mesa, voće, povrće, žitarice, sjemenke i uzorci hrane su primjeri pogodni za rad na ovom mlinu. Rotor visoke brzine i timer omogućavaju reproduktivnu pripremu uzorka vremenom. Običajno vrijeme pripreme uzorka je od 2 do 10 sekundi. Sigurnosni prekidač koji se nalazi na poklopcu sprječava slučajan rad mlina kada poklopac nije na mjestu, kad je sklonjen sa mlina.
Knifetec™ posjeduje opciju hlađenja komore, sa tim postoji mogućnost povezivanja mlina na hladnu vodu ili na drugi laboratorijski uređaj za hlađenje. Uzorci koji posjeduju visok nivo masti imaju tendenciju da se lijepe po zidovima komore. Hlađenje ovaj proces sprječava i na taj način je spriječena homogenizacija. Celulozni uzorci mogu generirati toplotu prilikom mljevenja. Koristeći opciju hlađenja pređu se oba problema, osigura se zadovoljavajući pripremljeni uzorak. Poklopac koji se u potpunosti skida i nož (rotor) koji se također skida omogućava lako čišćenje između uzoraka. Tako uštedimo značajnu količinu vremena u odnosu na druge tehnike. Integrirani sistem naginjanja pojednostavljuje pražnjenje i čišćenje. Dizajn 1095 osigurava brzu, reproduktivnu i sigurnu pripremu.


Integriran sistem naginjanja, poklopac i nož (rotor) se može skinuti radi lakšeg čišćenja


Opcija hlađenja posude smanjuje lijepljenjeuzorka po zidu posude gdje se vrši mljevenje


Ne stvara toplotu, što ga čini pogodnim za uzorke kojima se određuje vlaga

 

Više o Foss mlinovima za pripremu uzoraka

 

Published in Priprema vzorka

Cemotec™ 190

Je specijalno dizajniran za mljevenje uzoraka žitarica i sjemenih uzoraka bez gubitka vlage. Ovo odličan mlin za pripremu svih vrsta uzoraka gdje su zahtjevi u vezi finoće i uniformnosti veličine čestica umjereni. Cemotec™ radi po provjerenom sistemu mljevenja uzoraka između dva diska, gdje je jedan stacionaran, a drugi se okreće. Kad uzorak pada na stacionaran disk, drugi rotacionim disk lomi uzorak između obadva diskova. Rastojanje između diskova se lako podešava preko označenog šarafa za kontrolu finoće mljevenog uzorka. Cemotec™ radi tiho i efikasno i na relativno malim brzinama. Količina mljevenja je oko 3 grama po sekundi. Mala brzina je uslov za nizak nivo buke, a prašina se skuplja između izlaza i posude za skupljanje uzorka.


Prednosti:
Nema gubitka vlage
Zvanično odobren od strane Švedskog nacionalnog odbora poljoprivrede za pripremu uzoraka prije analiza mjerenja vlage
Nema potrebe za većim održavanjem

 

Više o Foss mlinovima za pripremu uzoraka

 

Published in Priprema vzorka

Cyclotec™ 193

Je namijenjen za brzu uniformnu mljevenje različitih tipova hrane, žitarica, lišća, itd. Isto tako za mljevenje kemikalija, farmaceutskih i sličnih proizvoda. Učinak mljevenja uzorka je potpun. Zbog svog jedinstvenog dizajna, Cyclotec™ melje uzorke velikom brzinom, tako što uzorak pada unutra brusnih površina a nakon toga uzorak prolazi kroz fina sita. Velika količina zraka, osigurava,  samo-čišćenje i minimalan porast temperature pri radu. Cijeli uzorak može biti samljeven s minimalnom količinom kontaminacije. Termalna degradacija je minimalizirana kako bi se dobili precizniji rezultati analize. Cyclotec™ nudi brzu i odličnu pripremu uzoraka za razne analitičke tehnike, npr. Kjeldahl, IC Refrakcije, direktne destilacije, za analizu sirove celuloze i ekstrakcije.

Nema termičke degradacije uzorka

Čestice uniformne veličine


Jednostavno rukovanje  sa uzorcima


Visoki stepen sigurnosti rukovanja


Nije potrebno neko veće održavanje


Preporučen od strane Kanadske komisije za žitarice za NIR analize


Odobren od strane AOAC pri NIR analizama (4.2.1016. Ed.)

 

Više o Foss mlinovima za pripremu uzoraka

 

Published in Priprema vzorka
Petak, 15 Veljača 2013 08:50

Mlini za pripremu uzorka - FOSS

Priprema uzoraka je neophodan i najvažniji dio kemijskih analiza, jer loše pripremljen uzorak vodi ka netočnim rezultatima. Nudimo veliki izbor mlinova za različite potrebe korisnika.

CemotecTM 190 - Mlin s dva diska, primjeren za pripremu žitarica i sjemena za daljnju analizu vlage. Mogućnost prilagodbe veličine čestica.

KnifetecTM 195 - Mlin s nožem i brzinom do 20000 okretaja u minuti koji posjeduje vodeno hlađenje kako ne bi došlo do isparavanja vlage u mljevenom uzorku. Na taj način je uzorak pripremljen adekvatno za određivanje vlage. Pogodan je za mljevenje punomasnih uzoraka. Mljevenje manje količine uzoraka (50 do 150g).

Cyclotec 193 - Namijenjen pripremi uzoraka za NIR analize. Omogućava ravnomjernu distribuciju veličine čestice. Vrlo velika brzina mljevenja.

 

Više o Mlini za pripremu uzorka

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda. Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Destilacijska jedinica Kjeltec™ 8100 pruža jednostavno i pouzdano rješenje za sigurnunu polu-automatsku destilaciju. Daje mogućnost pravljenja pred-programa baznih dodataka i vremena destilacije, što uzrokuje točne rezultate, neovisne od operatora. Točne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promjenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom miješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena prije uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimiziranih aplikacija. Zastoji i servisi su smanjeni upotrebom pri radu odgovarajućih kemikalija. Rutinsko održavanje je preporučeno od strane proizvođača opreme u skladu sa GLP (dobrom laboratorijskom praksom).

 

 

Karakteristike i prednosti: 

• Automatsko razrijeđenje, alkalni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, osiguravaju jednostavnost upotrebe

• Promenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primjene rada različitih isparljivih jedinica

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnunu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

 

Više o Kjeltec 8100

 

 

Stranica 1 od 2