Blaž Lemut

Blaž Lemut

Srijeda, 17 Srpanj 2019 13:43

METER

Petak, 17 Studeni 2017 13:35

Dansensor

Četvrtak, 10 Rujan 2015 13:04

Abd Serotec

Četvrtak, 10 Rujan 2015 09:45

BIO-RAD Testovi stanične proliferacije

CytoTrack™ testovi stanične proliferacije

 

CytoTrack™ testovi stanične proliferacije su dizajnirani da djelotvorno bojaju žive stanice kako bi postigli odličnu razlučivost svakog staničnog dijeljenja tj. svake stanične generacije.

Boja reagira sa primarnim aminima koji se zadržavaju u stanici uz minimalno isticanje što omogućava razdiobu do 10 generacija stanica.

Kako se stanica dijeli, sukcesivno se dijeli i količina boje pa se različite generacije stanica mogu odrediti na temelju pada intenziteta fluorescencije.

 

 cell_biology

Odlična rezolucija 10 generacija korištenjem CytoTrack green 511/525 (A) i usporedba sa CFDA-SE (B).

 

 

Prednosti CytoTrack™ boja stanične proliferacije:

Kompatibilnost sa standardnim fiksativima koji sadrže formaldehid te sa saponin baziranim permeabilizacijskim puferima što omogućava da se stanice mogu fiksirati i permeabilizirati

 

 

Više o BIO-RAD Testovi stanične proliferacije

 

 

Stranica 1 od 8