segmenti naslovna

NIRS™ DA1650

Je precizan analizator pogodan za rutinske kontrole kvalitete materijala u svim fazama proizvodnje i u laboratoriju.

Tehnologija: NIR (Near Infra Red)

Parametri: proteini, vlaga, masti, škrob i pepeo

Kompatibilnost: IP 65 certifikat (za rad u prašnjavom i vlažnom okruženju)

 

Više o NIRS™ DA1650