produkti naslovna

Proizvodi

STANDARDNA OPREMA ZA TOČNO, SIGURNO I LAKO ODREĐIVANJE PROTEINA

 

Kjeltec sistemi omogućavaju analizu proteina i dušika po Kjeldahl-u i mogu se koristiti za različite tipove uzoraka mesa i mesnih prerađevina i za pročišćavanje otpadnih voda.

 

Sistemi omogućavaju reproduktivne rezultate neovisno od ljudskog faktora u skladu sa standardnim metodama (AOAC, EPA, DIN, ISO).

 

Automatska destilaciona jedinica Kjeltec™ 8200 pruža jednostavno i pouzdano rješenje za sigurne destilacije. Točne i kvalitetne pumpe daju dugoročnu stabilnost u preciznom doziranju reagenasa. Uređaj je opremljen senzorima za sigurnosna vrata, držač kolbe, temperaturu destilata kao i senzorima za nivo i nadpritisak za promenjivi izlaz generatora pare.  Patentirana SAFE tehnologija povećava sigurnost procedurom mješanja čime se smanjuje egzotermalna reakcija između baze i kiseline u toku destilacije i uklanjajući potrebu za razrijeđenjem uzoraka prije destilacije od strane korisnika. Sistem za brzo pražnjenje kolbe (epruvete u kojoj se odigrava destilacija) otklanja potrebu da se rukuje s vrućim reagensima nakon destilacije. Korisnik je u potpunosti zaštićen upotrebom sigurnosnih vrata koja moraju biti zatvorena prije uključivanja uređaja u rad. Sigurnosna vrata i posuda za skupljanje kapi se lako mogu ukloniti radi čišćenja instrumenta. Voda za hlađenje se koristi samo u toku analize i na taj način se postiže ušteda preko automatskih funkcija za kontrolu protoka vode. Troškovi su nadalje smanjeni kroz rad preko optimiziranih aplikacija. Kjeltec™ 8200 pruža mogućnost nadogradnje sistema do Kjeltec™ 8400 destilatora u skladu s rastom Vašeg posla. Također postoji mogućnost dodatka autosemplera s 20 ili 60 mjesta čime se dobija potpuno neovisan automatski rad neovisan od operatora.

 

Karakteristike i prednosti: 

 

• Potpuno automatski programirana destilacija uključujući razrijeđenje uzoraka, alkalni i prijemni dodatak, destilacija i pražnjenje kolbe, osiguravaju jednostavnost upotrebe

• Promjenjiva količina pare dobijena iz generatora pare proširuje područje primjene rada različitih isparljivih jedinica

• Službena i točna procedura (ISO, AOAC, EPA, DIN itd.) pojednostavljena validacija

• Patentirana SAFe funkcija za sigurnu destilaciju u kolbi (epruveti za destilaciju) sa slanim „kolačima“

• Ugrađen sigurnosni sistem za zaštitu korisnika

• Samopodešavajuća kontrola protoka vode, smanjuje potrošnju vode i troškove

• Temperaturna kontrola destilata radi doobijanja točnih rezultata

• Pumpa za precizno doziranje uzoraka

• Bazno otporna plastična glava (splash head) za dug vijek trajanja instrumenta

• Mogućnost modularnog proširenja na alalizator i autosempler

 

 

Više o Kjeltec 8200