produkti naslovna

Proizvodi

Mikrobiološke podloge za ispitivanje vode (Bio-Rad)

Mikrobiološke podloge za ispitivanje vode

Voda za piće i voda koja se koristi u prehrani zahtijeva pregled na nekoliko mikroorganizama. Bio-Rad je razvio visoko kvalitetne proizvode za poboljšanje javnog zdravstva:

 

 

-  kromogene podloge

-  fluorogenske podloge

-  standardne podloge

-  XplOrer64 sistem

-  Real-Time PCR

 

Više o ispitivanju vode