produkti naslovna

Proizvodi

GMO Kits – QuickStix (Envirologix)

QuickStix Kits sadrže 100 trakica pakiranih u bočicama otpornim na vlagu, s pipetama i reakcijskim vialima. Pogodni su za veoma brzo određivanje (kvantitativno ili kvalitativno) prisutnosti GMO te za veliki broj uzoraka kukuruza, soje, pamuka, riže i dr.

QuickStix Combo Kits sadrže trakice s multianalitičkim formatom za nekoliko proteina.

 

Više o GMO Kits – QuickStix