produkti naslovna

Proizvodi

Trenutna EU RoHs Direktiva ograničava i zabranjuje uvoz potrošačke elektronike, odjeće, igračaka i drugih proizvoda koji sadrže prekomjerne količine olova (Pb), žive (Hg), heksavalentega kroma (CR6 +) ili polibromiranog bifenila (PBB) i polibromiranog difenil etera (PBDE). Količine tih tvari ne smije prijeći granicu od 0,1%, sadržaj kadmija mora biti ispod 0,01%.

RoHS Direktivom se posebno odnosi na dijelove komponenata koji su nerazdvojni te su dio cjelokupnog proizvoda. Na primjer, legure, plastike, razna stakla, keramike, tekućine, i bilo koje druge materijale sa smanjenom gustoćom, koji su kompaktni, barem do dubine od 1 cm.

U stvarnosti, homogeni uzorci su rijetkost. Vrlo često, ili gotovo uvijek naići ćete na heterogene uzorke, kao što su računske jedinice, većina kablova, elektroničke komponente, itd.

XRF analizatori INNOV - X Olympus za testiranje ovih materijala nude suštinu i jednostavno rješenje. U samo nekoliko sekundi sa XRF analizatorom može se mjeriti paralelno svih pet zabranjenih supstanci koje ograničava RoHS Direktiva. Pored ovih supstanci, XRF analizator mjeri i druge elemente koji su sadržani u finalnom proizvodu.

XRF Innov - X Olympus prijenosni analizatori omogućuju da se brzo, kvantitativno i nedestruktivo dobiju rezultati koji nam pokazuju sadržaj zabranjenih supstanci, koncentraciju pojedinačnih komponenti, kao i Pass / Fail indikaciju.

Uređaji su u skladu sa svim propisima o globalnim zabranjenim proizvodima i štetnim tvarima u proizvodima.

• EU RoHS Directive (2011/65 / EU)

• EU WEEE Directive (2002/96 / EC)

• USA CPSIA (HR4040)

• USA Halogen Free Directive

• ....

 

Analiza se odvija u 3 jednostavan koraka:

1 Namjesti se i "puca" u željeni predmet analize

2 U roku od nekoliko sekundi pregled postignutih rezultata. Odatle očitavamo koncentraciju

3 Automatski izvještaj mjerenja

 

Više o XRF RoHS - Delta